ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE UZAKTAN İŞ BİRLİĞİ

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE UZAKTAN İŞ BİRLİĞİ

6 Mart 2021 tarihinde oluşturuldu.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE UZAKTAN İŞ BİRLİĞİ

Teknolojiye Uyum Sağlayan – Firmalar Daha Hızlı Büyüyor – İsmet ÖZMEN (HANGAARLAB, Kurucu Ortak)

Hangi sektörde yer alırsa alsın, tüm işletmeler sürekli olarak operasyon süreçlerini iyileştirmenin yollarını arar. Şüphesizdir ki, teknolojik gelişmeleri ve trendleri yakından takip eden firmalar rakiplerini hızlıca geride bırakır ve endüstrilerinde sahip oldukları yeri sağlamlaştırırlar.

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, günümüzde, geleceği şekillendiren teknolojik gelişmelerin başında geliyor. Uzaktan iş birliği imkânı yaratarak, şirketlerin hem bütçelerinden hem de zamanlarından tasarruf etmesini sağlayan AR teknolojisi, dünyada birçok endüstri tarafından çoktan benimsenmiş durumda. Hem dünyada hem de ülkemizde, her geçen gün daha çok firma operasyon faaliyetlerinin temel itici güçlerinden biri olarak AR teknolojisini kullanıyor.

Akıllı gözlüklere entegre edilmiş, AR ile desteklenen ‘’Uzaktan Destek’’ programları, perakende satıştan endüstriyel sektörlere kadar işletmelerin verimliliğini artırma ve uzaktan iş birliğini geliştirme vaadini yerine getiriyor. AR – Uzaktan Destek çözümleri, endüstrilerin karşılaştığı en büyük zorluklara çözümler sunarak sınırların ötesinde, oldukça büyük bir etki yaratıyor.

Peki; iş birliğinden iş verimliliğine, şirketler AR – Uzaktan Destek teknolojisini kullanarak neler yapabiliyor?

  1. Uzaktan İletişimin Geliştirilmesi

Artırılmış Gerçeklik; aynı konu üzerinde çalışan, farklı konumlardaki uzmanları ve saha çalışanlarını aynı hedef üzerinde bir araya getiriyor. Uzaktan iletişim araçları, ekiplerin sınırların ötesinde iletişim kurmasını kolaylaştırarak, aynı iş üstünde, aynı anda çalışmasına olanak sağlıyor. Yerli bir girişim olan ‘’VSight Remote’’ gibi uzaktan iletişim yazılımları sayesinde, saha çalışanları önemli bilgi ve talimatlara ulaşmak için dünyanın diğer ucundaki bir uzmanın sahaya ulaşmasını beklemek zorunda kalmıyor. Saha çalışanları mevcut problem üzerinde çalışırken, uzmanlar onları canlı olarak izleyebiliyor ve problemin başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.

  1. Acil Durum Yardımı

Tehlikeli endüstri alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, makine parkurlarında gelişen arıza ve duraksamalar, yalnızca iş akışını etkilemek ile kalmıyor, aynı zamanda insan yaşamı için ölümcül olabilecek riskler yaratıyor. Bu tarz işletmelerde, meydana gelen hata ve duraksamalar birçok karmaşık görevin, saha çalışanları tarafından hızlı ve doğru adımlarla tamamlanmasını gerektiriyor. Bu gibi durumlar beklenmedik zamanlarda gerçekleştiğinden, sahada kaos ortamı oluşması neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Tam da bu noktada, Artırılmış Gerçeklik yazılımları devreye giriyor ve kritik sorunların üstesinden gelmek için konunun uzmanı olan kişileri saha çalışanları ile buluşturuyor. Kritik durumlarda; gerçek zamanlı, hızlı rehberlik ve yardım bireysel hatalara bağları riskleri azaltarak, görev verimliliğini arttırıyor ve süre kesintisini en aza indiriyor.

  1. Çalışanların Eğitim Süreçleri

İşletmeler için; çalışanlarının görev aldıkları pozisyonlarla ilgili eğitilmesi ve bilgi tabanlarının geliştirilmesi vazgeçilmez ve oldukça önemli süreçler. Bu eğitim oturumları, işletmelerin hem zaman yönetimlerinin ciddi bir parçasını oluşturuyor hem de onları bir takım maddi bedeller ödemek zorunda bırakıyor. Artırılmış Gerçeklik yazılımlarını kullanmak, çalışanların saha eğitimlerini almalarının hızlı, düzenli ve görece ekonomik yolu.

Eğitim seansları sırasında; uzaktaki uzman, dünyanın farklı bir yerindeki bir firmanın çalışanlarına, kendi gözünden ne gördüğünü ve adım adım süreci nasıl yönettiğini gerçek zamanlı göstererek, sınır ötesi bilgi paylaşımı yapıyor. VSight Remote gibi programlar; bu seansların kaydedilmesine, saklanmasına ve böylece zamanı geldiğinde yeniden izlemek üzere ortaya çıkarılmasına olanak sağlıyor. Hızlı ve verimli hale getirilen eğitim süreçleri hem bireysel hem de ekip performansında yüksek oranda iyileştirmeler yaratıyor ve işletmelerin daha fazla kar etmesine yol açıyor.

  1. Denetim Opsiyonları

Düzenli işyeri denetimleri, her işletmede genel işletim süreçlerinin önemli bir parçası. Bu denetimler, yalnızca çalışanların performansına bakmak için değil, aynı zamanda kazaları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olmak için de yapılıyor. Artırılmış Gerçeklik yazılımları sayesinde uzmanlar saha çalışanları tarafından gerçekleştirilen görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, performansları uzaktan değerlendirebiliyor ve çevreyi sanal olarak gezebiliyor. Bu yöntem hem operasyon hem de ekipman denetimlerinin uzaktan gerçekleştirilmesini de mümkün kılıyor. Denetim dataları otomatik olarak kaydedilebiliyor.

  1. Ekibin İşbirliği Geliştirilmesi

İşletmeler, başarıya giden yolun ekip içerisindeki işbirliğinden geçtiğini çok iyi bilir. Artırılmış Gerçeklik programları; çalışma ekibinin bilgi alışverişinde bulunmasına, değişikliklere hızlıca adapte olmasına ve hem verimli hem de hızlı problem çözme kabiliyeti kazanmasına yardımcı oluyor. AR sayesinde, ekip bir bütün olarak görülüyor ve iyileştirmeler tüm ekip için sağlanıyor.

Yukarıda saydıklarımız, AR – Uzaktan Destek teknolojisinin firmalara sağladığı avantajların yalnızca bir bölümü. Artırılmış Gerçeklik bugüne ve geleceğe değer katacak teknolojik güçlerin başında geliyor. Teknoloji devlerinin yatırım yaptığı bu alan, endüstrilerin yarınını şekillendiriyor.