MESS Açıldı

MESS Açıldı

6 Mart 2021 tarihinde oluşturuldu.
MESS Açıldı

SANAYİCİNİN GERÇEK ÜRETİM ORTAMINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DENEYİMLEMESİNİ SAĞLAYACAK OLAN
Dünyanın En Büyük Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Merkezi MESS Açıldı

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezi olan MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ, sanayicinin, mühendisin gerçek üretim ortamında dijital dönüşümü tecrübe etmesini sağlıyor. Bu merkezde yerli girişimcilerle, mühendislerlerle, üniversitelerle, teknoloji şirketleri ile geliştirilen en yeni ve rekabetçi çözümler, fabrika ortamında hayata geçiriliyor. MESS Teknoloji Merkezi’nin amacı ileri teknolojiyle daha verimli üretim sağlamak ve küresel rekabet avantajı elde etmek.

SINIFINDA EN İYİ YERLİ VE YABANCI TEKNOLOJİ PARTNERLERİTeknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı çerçevesinde kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi, 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçmiş olup, yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebilecek kapasitede. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezdeki dijital fabrikada, alanının en iyi teknoloji şirketlerinin makine ve ekipmanları kullanılmaktadır. Bu şirketler hem üretimde hem de konsept sergi alanında en ileri uygulamaları sergileyecekler.

Bu üretim uygulamalarının sanayimiz için dünyadaki en iyi uygulamalar ve referanslar alınarak sürekli güncellendiğinin altı çizilmekte ve tasarım sürecinde küresel platformda öncü teknoloji firmalarının ve dijital dönüşümde ileri gelen üretim merkezlerinin örnek alındığı belirtilmektedir.

YETKİNLİK MERKEZLERİNDE YILDA 40.000’DEN FAZLA MÜHENDİSE EĞİTİM İMKANI VERİLİYOR

Bu dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezinde, firmaların üst/orta düzey yöneticilerine, mühendislerine, uzmanlarına ve saha çalışanlarına özel eğitim programları tasarlanmıştır. Bu eğitim programlarında, katılımcılar geleneksel yöntemlerle üretim ile uçtan uca tasarlanmış dijital teknolojilerle üretimi kıyaslama ve deneyimleme imkanı bulmaktadır. Tamamen yerli kaynaklarla ve 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımla kurulan bu merkez, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak olup, model fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME METODOLOJİSİ

MESS Teknoloji Merkezi, dijital dönüşüm süreçlerinin yapılandırılmasında önemli rol oynayan tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak üyelerine yepyeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu eğitim programlarının tasarlanmasında bu metodolojiyi dünyaya yayan, önde gelen enstitüler ile işbirlikleri yapılmaktadır. Söz konusu 10.000 m2’lik eğitim merkezinde, yılda 40.000’den fazla Türk mühendisine ve saha çalışanına 400.000+ saat eğitim sağlanıyor. Bu eğitimlerde farkındalık yaratmadan, teknik uygulama yetkinliklerinin arttırılmasına kadar uçtan uca bir gelişim süreci sunulmaktadır.

DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME YOL HARİTALARI

Firmaların teknoloji dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi adına, verilen ilk hizmet olarak bir dijital olgunluk değerlendirme çalışması tasarlandı. Burada hedef, dijitalleşme yolculuklarında firmaların güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek. Herkesin ihtiyacına göre özel olarak dijital dönüşüm yol haritası çıkartılıyor. Teknolojik ilerlemeleri ve yeni doğacak ihtiyaçların tespit edilmesi amacıyla da, söz konusu değerlendirmeler 2 yıllık periyotlar halinde tekrarlanacak.
Söz konusu olgunluk değerlendirme hizmeti, dijital dönüşümün bilgi bankası, Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü ile işbirliği halinde gerçekleştirilecek.
Öte yandan yerli sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırmak için, MESS üyeleri ile en iyi yerli ve global kurumlar buluşturulacak ve iş birliği imkanları yaratılacak.

MESS Teknoloji Merkezinin çeşitli özelliklerine ilişkin olarak aşağıdaki başlıklar sayılabilir :

1) Dünyanın en büyük Dijital Dönüşüm Yetkinlik Merkezidir
2) Dijital uygulamalar açısından, dünyadaki en kapsamlı uçtan uca fabrika ortamı sağlanmıştır
3) Üst düzey yöneticiden, saha çalışanına kadar olduğunu söyleyebiliriz.Sanayide Dijital Dönüşüm eğitimi veren dünyadaki en geniş çaplı oluşum
4) Yerli üreticilerimize, teknoloji firmaları ve üniversiteler ile ortak çalışma imkanı vermektedir
5) Yerli ekosisteme özel olarak ayrılmış bir teşhir ve ortak çalışma alanı bulunmaktadır
6) Yerli girişimcilik ekosistemine yönelik, dünyaya açılma imkanı sağlayacak girişim hızlandırma programı uygulanmaktadır
7) Dünyanın bilgi birikimini yerli firmalara aktaracak bir ekosistem platformu oluşturulmuştur
8) Üyelerin dijital olgunluğunu Türkiye’deki ve dünyadaki benzer üreticiler ile karşılaştırma imkanı sağlanmıştır

MESS Teknoloji Merkezi’nde ayrıca aşağıdaki bölümler yer almaktadır :

VERİ MERKEZİ
Fabrikanın beyni veri merkezinde; her hareket, her aktivite daha iyi çözüm ve deneyimler yaratmak için kaydediliyor.

REFİK ANADOL ESERİ
Dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un MESS’in 61 yıllık yolculuğunu anlattığı özel tasarımı “Metalden Dijitale”, MESS üyelerinin sayısal ve görsel verilerinden oluşturuldu.

59 ADIM TÜNELİ
Adını, MESS’in 1959 yılında kurulmasından alan ve gidiş geliş toplamda 59 adımda geçilecek şekilde özel olarak tasarlanan tünelden öğrenmenin ve gelişimin rengi sarı eşliğinde, merkezimizin eğitim ve ekosistem dünyasına geçiyoruz.

TASARIM SINIFI
Üyelerimizin dijital dönüşümlerinde organizasyonun her seviyesi için ihtiyacı ayrı ayrı belirledik. İçinde modülleri olan ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim sistemi yarattık. Bu eğitim sistemimize hizmet edecek, farklı eğitim disiplinleri için, birbirinden tamamen farklı tasarlanmış, 14 eğitim sınıfımız bulunuyor.

GİRİŞİM EKOSİSTEMİ ALANI
Ekosistem partnerlerimiz ve üyelerimizin bir arada çalışacağı, proje geliştirebileceği bir çalışma dünyası yarattık. Üyelerimiz bu sayede dünyanın en iyi endüstri 4.0 çözümlerini üretmiş start-uplarına direkt erişim imkânı bulacak.